אישור מנכל הבורסה מיום 31.8.22-הנפקה לציבור ע"פ דוח הצעת מדף
31-08-2022 05:33 PM
דוח הצעת מדף להנפקת אגח ו ע"פ ת. מדף מיום 7.4.20, הזמנות: 1.9.22
31-08-2022 04:27 PM
מידרוג קובעת דרוג A3,il באופק יציב להרחבת אגח ו' בסך של עד 165מ'ש"ח ע.נ חלף 100מ'שח ע.נ
31-08-2022 10:35 AM
מידרוג קובעת דרוג A3,il באופק יציב להרחבת אגח ו' בסך של עד 165מ'ש"ח ע.נ חלף 100מ'שח ע.נ
31-08-2022 10:23 AM
תוצאות מכרז מוסדי להרחבת אגח ו'
31-08-2022 09:24 AM
הקרן השניה השלימה מכירת מקבץ דיור בטנסי-המשך 6.7.22
31-07-2022 07:31 AM
השלמת עסקה של הקרן השניה למכירת מקבץ דיור בנאשוויל, טנסי
31-07-2022 07:24 AM
שינוי במספר המניות הרדומות
19-05-2022 06:15 PM
סגירה ראשונה של הקרן הרביעית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב ,פרטים
18-05-2022 11:20 AM
מניות רדומות-שינוי במספר המניות
15-05-2022 02:16 PM
שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-וסלי אליעזר
11-05-2022 03:14 PM
מצגת לשוק ההון, 2022 Q1-מאי 2022
11-05-2022 06:14 AM
מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.22, לפי מועדי פרעון
11-05-2022 06:23 AM
דוח רבעון 1 לשנת 2022
11-05-2022 06:22 AM

 

TEL AVIV OFFICE
98 Yigal Alon Street
      Tel Aviv 6789141 Israel
NEW YORK CITY OFFICE
1 Rockefeller Plaza
      New York City, NY 10020 USA
TAMPA OFFICE
4890 West Kennedy Blvd.
      Tampa, Florida 33609 USA
WEST PALM BEACH OFFICE
1331 S. Killian Dr., Unit A
      Lake Park, Florida 33403 USA